Článok

Splnomocnenie na zahraničný zájazd

Splnomocnenie na zahraničný zájazd v angličtine musí byť podpísané obidvomi rodičmi aj v prípade, ak sú rodičia rozvedení, alebo spoločne nežijú. Toto splnomocnenie dostanú deti prihlásené na zájazd od vedenia súboru, alebo si ho môžete vypísať v počítači a vytlačiť obojstranne tu – anglické splnomocnenie Podpísané splnomocnenie musí byť  overené  notárom.