Splnomocnenie na zahraničný zájazd

Splnomocnenie na zahraničný zájazd v angličtine

musí byť podpísané obidvomi rodičmi aj v prípade, ak sú rodičia rozvedení, alebo spoločne nežijú.

Toto splnomocnenie dostanú deti prihlásené na zájazd od vedenia súboru,

alebo si ho môžete vypísať v počítači a vytlačiť obojstranne

tu – anglické splnomocnenie

Podpísané splnomocnenie musí byť  overené  notárom.