Tlačivá na 2 % pre rok 2019

Tlačivá na 2 % pre rok 2019

dane

 

Vážení priatelia a priaznivci DFS DRATVÁRIK

Ako každý rok aj teraz sa znovu na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní za rok 2019  pre naše a Vaše detičky.

Ako na to:

Do 15. 2. požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a o „Potvrdenie o zaplatení dane“.

Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“.

Obidve  tlačivá doručte najneskôr do konca marca vedeniu DFS alebo na daňový úrad v mieste bydliska.

 

PDF tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf

vyhlasenie_na_2 %

 

Ďakujeme        

  Vedenie DFS Dratvárik a jeho členovia