4. adventná nedeľa 18.12.2022. Radujme sa, valasi.