K Vášmu jubileu

K Vášmu jubileu

                                       

K VÁŠMU JUBILEU

 

                         Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať i smiať sa.

                            Domov je náruč, v ktorej je dosť miesta pre všetkých,

                            ktorí majú vo svojom svedomí, v hĺbke svojej duše,

                            vo vnútri svojho srdca zakódovanú príslušnosť

                            k slovenským ľudovým piesňam a tancom,

                       do ktorých sa vekmi preliali všetky radosti i bôle,

                           no predovšetkým šťastie človeka.

 

 

Milí členovia DFS DRATVÁRIK,_mg_5256

 

             je mnoho príležitostí v živote, pri ktorých sa ľudia musia pristaviť a uvedomiť si , že veci, udalosti a duchovné vedomie môže napredovať len vtedy, ak za nimi stoja konkrétni ľudia a najmä ich konkrétne činy.

 

               Som nesmierne rád, že pred tridsiatimi rokmi v Slovenskej Ľupči aj mojim pričinením vznikol detský folklórny súbor, ktorý si dal pri svojom zrode pomenovanie hodné tradíciám miesta svojho rodiska. Mladosť a krása tej prvej generácie, ktorej patril ich nádherný detský svet piesní a tancov, mala toľko sily a vo svojich srdciach toľko vernosti k vzácnym hodnotám kultúry predkov, že sa v nich hlboko zakorenili a prenášali sa rokmi do každej jednej generácie mladých folkloristov. Vaše pôsobenie na domácej pôde a pravdivosť Vášho vyjadrovania Vás počas rokov doviedli k verejnej prezentácii na mnohých sviatkoch ľudovej kultúry nielen na Slovensku, ale aj za hranicami našej vlasti, z ktorých ste prinášali zásluhou Vašej zanietenosti, Vašej tvorivosti a umeleckej úrovne často vysoké ocenenia.

_mg_5296  

 

 

_mg_5006

 

 

 

 


 

  Bolo Vás za tých tridsať rokov neúrekom , ktorí ste prinášali nielen ľuďom, ale aj sa mi sebe radosť a šťastie. Napísali ste si svoje mená na svoj jubilejný program a som rád, že ste nezabudli ani na svojich učiteľov, ľudí, ktorí Vám s úctou odovzdávali a podnes odovzdávajú dedičstvo našej národnej kultúry. Klaniam sa spolu s Vami zakladateľom Vášho súboru Jurajovi Dávidovi, Petrovi Lakomčíkovi a ich prvým pomocníkom Vierke Potančokovej a manželom Zuzke a Rudovi Seredyovcom. Tá najväčšia poklona a poďakovanie patrí najmä „ otcovi súboru ujovi Ďurovi“ , ktorý sa o Vás stará ako o vlastné deti podnes. Klaniam sa aj všetkým dobrým pomocníkom profilovania Dratvárika – Mirkovi Baranovi, Andrejovi Gondovi, Jane Krížovej, Tomášovi Dávidovi, Ľubici Hiadlovskej, Betke Lukáčovej, Andrejovi Baranovi a ďalším“ súboristom“, ktorí mali svoj podiel na dosahovaných úspechoch počas ďalších rokov. Klaniam sa súčasným súborovým obetavým vedúcim – Milke Debnárikovej, Zuzke Kučerákovej – Michalcovej, Matúšovi Ivanovi a Samkovi Debnárikovi, ktorí Vás vedú po umeleckej, pedagogickej i manažérskej stránke a klaniam sa aj všetkým obetavým rodičom za ich veľkú pomoc pri každej jednej skúške, pri každom jednom vystúpení i pri každom stretnutí svojich súborových detí. Klaniam sa všetkým doterajším členom, ktorí si v Dratváriku „ odkrútili to svoje“ a klaniam sa i všetkým súčasným členom súboru, ktorí v Dratváriku dnes hrajú, spievajú a tancujú . Prajem Vám a Vašim nasledovníkom, aby ste Vašu prítomnosť i budúcnosť napĺňali spoločne cez tieto slová básnika : 

                        Buďte trpezliví ako strom, čo v tuhých mrazoch lepšie časy čaká.

                    Buďte nezlomní ako strom, ktorý sa žiadnych víchric nenaľaká.

                          Buďte len Vy dobrí ako strom, čo štedro núka všetkým svoje plody.

                  Buďte rodu verní ako strom, čo cudzím plodom nikdy nezarodí.

 

               Do budúcich čias želám všetkým tým, ktorí sa stanú budúcimi členmi Dratvárika, aby aj ich dni boli plné svetla a ľudského tepla, aby boli vždy hrdí a pekní, aby mali vo svojich srdciach úctu k dedičstvu otcov a matiek a aby  prežívali krásne chvíle mladosti rovnako, ako ich prežívali všetky doterajšie generácie detského folklórneho súboru Dratvárik , ktorí vytvorili počas rokov nádherné „ koliesko radosti a ľudskosti i plné múdrosti a krásy ducha človeka“.

 

               Vám súčasníkom – muzikantom, spevákom, tanečníkom i vedúcim vinšujem dobrého zdravia, osobného šťastia, veľa tvorivých a umeleckých úspechov a veľa pekných spoločných chvíľ v každom ďalšom dni s prianím, aby ste   všetko to, čo ste sa naučili v Dratváriku, ste zužitkovali v tom najlepšom aj v ďalších rokoch Vášho života

 

                S úctou k Vášmu jubileu i Vašej budúcnosti Vám všetkým zo srdca

 

 

                                                                                                   Igor K o v a č o v i č

                                                                                       Váš dlhoročný priateľ a obdivovateľ

                                                                                        spolu so súboristami Partizánu

 

 

Detskému folklórnemu súboru DRATVÁRIK_mg_5168_mg_5111

v Slovenskej Ľupči

9.decembra 2016


Warning: urlencode() expects parameter 1 to be string, array given in /data/9/b/9b088b25-f84c-4200-bdf6-09d338a08b8f/dratvarik.sk/web/wp-content/themes/dance-studio/framework/function/template-functions.php on line 1246