O nás

Detský folklórny súbor Dratvárik bol v obci Slovenská Ľupča založený v roku 1986 najprv ako tanečný krúžok základnej školy. Neskôr sa jeho zriaďovateľom stalo Miestne kultúrne stredisko a vtedy bol pomenovaný na Dratvárik.

Prečo „Dratvárik“?

Názov súboru súvisí s remeselníckou históriou v obci, keď v nej pôsobili obuvnícki majstri – šustri, ktorí pri svojej práci používali nasmolenú niť – dratvu. Preto ľudia z okolia nazývali Ľupčanov „Dratvármi“, z čoho bol vyvodený aj názov súboru. Myšlienku založiť v obci detský folklórny súbor vyslovil v tej dobe Igor Kovačovič, vedúci FS Partizán, a predniesol ju vtedajším členom a aktívnym tanečníkom súboru Jurajovi Dávidovi a Petrovi Lakomčíkovi, ktorí túto neľahkú výzvu prijali a súbor založili. K práci s deťmi sa k nim pridala aj tanečníčka Vierka Calíková – Potančoková.

Funkcia

Prvotnou funkciou súboru bolo vytvárať členskú základňu pre FS Partizán, čo sa mu úspešne darí aj v súčasnosti. Dratvárik počas svojho pôsobenia vytvoril niekoľko celovečerných programov, v ktorých prezentoval tanečné, spevácke, hudobné a inštrumentálne čísla. Námety do svojej činnosti súbor čerpá z blízkeho okolia Slovenskej Ľupče z oblasti Horehronia, Podpoľania, ale aj zo vzdialenejších oblastí Liptova, Oravy, Gemera, Terchovej a Zemplína, čo dáva vytvoreným programom nielen ich osobitú pestrosť a zaujímavosť, ale rozširuje tým aj tanečné schopnosti členov a poznanie miestnej folkloristiky. Súbor počas svojej činnosti vystupoval na mnohých festivaloch a kultúrnych podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Slovenský ľudový folklór prezentoval v Českej republike, Taliansku, Rakúsku, Anglicku, Chorvátsku, Macedónsku, Francúzsku, Švajčiarsku, Bulharsku, Srbsku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku a v Čiernej Hore. Počas tridsiatich rokov trvania súboru sa v ňom vystriedalo viac ako sedemsto tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorý predstavili ľuďom svoje zručnosti a schopnosti na vyše šesťstopäťdesiatich vystúpeniach.

Členovia

Súbor dnes v tanečnej, hudobnej zložke a tanečnej prípravke navštevuje približne 90 detí vo veku 5 – 16 rokov, ktorí do súboru dochádzajú aj z okolitých obcí a Banskej Bystrice. Tanečná zložka súboru sa každým rokom úspešne rozrastá. Za aktívnej snahy a podpory vedúcich, rodičov i detí sa postupne vytvára priateľský kolektív, ktorý vyhľadáva čoraz viac záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru Slovenska. Naši tanečníci a muzikanti sa každoročne zúčastňujú rôznych folklórnych festivalov, súťaží a zahraničných zájazdov.