Tradície

Domov / Tradície

DFS Dratvárik sa snaží vytvárať svojim členom podmienky na stretnutia s krásami Slovenska, pôvabom ľudového tanca, piesne či melódie. Prostredníctvom osobných stretnutí chce svojich členov viesť k ľudskosti, tvorbe aktívnych a vyrovnaných medziľudských vzťahov, osobnej zodpovednosti a povinnosti voči kamarátom okolo seba, ako aj možnosti prezentácie toho čo sa naučili ľuďom, ktorí si ešte stále držia v srdci tradície do nich vštepované svojimi starými otcami a mamami.