Udržiavanie Vianočných zvykov

Udržiavanie Vianočných zvykov

Uctievanie si Vianočných sviatkov podľa vzoru našich predkov za sprievodu vianočných piesní.

Leave a Reply