Zachovávanie tradičných fašiangových sviatkov

Zachovávanie tradičných fašiangových sviatkov

Stretávame sa v tradičných maskách, so spevom a hudobným doprovodom

Leave a Reply