Fašiangové časy, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy…

Fašiangové obdobie predstavuje prechod medzi zimou a jarou, konkrétne niekoľko týždňov medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou.